Wij heten u van harte welkom op onze website en stellen uw interesse in ons bedrijf en onze producten zeer op prijs. Wij respecteren de privacy van onze gebruikers en verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Over ons

De website www.heatngo.nl is een onderdeel van en wordt beheerd door Heat ’n Go B.V. Mevrouw J. Willemsen is de functionaris gegevensbescherming van Heat ’n Go B.V. en bij deze verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Onze gegevens zijn:
Heat ’n Go B.V.
Mevrouw J. Willemsen
Witte de Withstraat 11
5342 TD Oss (NB)
T. 06-23514969
E. jwillemsen@heatngo.nl
KvK: 74 97 7075

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken op basis van een overeenkomst:

  • Bedrijfsnaam
  • Voor- en achternaam contactpersoon
  • NAW gegevens bedrijf
  • Eventueel afwijkende contactgegevens voor facturatie
  • Eventueel afwijkende NAW gegevens voor facturatie
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • KvK nummer
  • BTW nummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers en/of personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouder(s)of voogd. We kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jwillemsen@heatngo.nl

Met welk doel gebruiken we uw persoonsgegevens?
Heat ’n Go BV verwerkt uw persoonsgegevens alleen als u gebruik maakt van onze dienstverlening. Voor alle overige zaken zullen wij uw gegevens uitsluitend verwerken met  uw uitdrukkelijke toestemming. Wanneer u ons contactformulier invult, zijn uw naam en e-mailadres nodig om u van een reactie te kunnen voorzien, verder gebruiken we deze gegevens nergens anders voor. Door deze gegevens aan ons te verstrekken geeft u ons toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinde te gebruiken.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?
Heat ’n Go B.V. of eventueel een door ons aangestelde servicepartner gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de verwerkingsdoeleinden behorende bij onze dienstverlening. Daarnaast wordt de naleving van alle vereiste technische en organisatorische maatregelen gegarandeerd.

Uw persoonsgegevens voor inschrijving voor onze nieuwsbrief worden opgeslagen op de servers van Mailchimp. U kunt uzelf op ieder moment via een link in de nieuwsbrief weer afmelden. De servers van Mailchimp zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Uw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework en Mailchimp stelt zich aan de daaruit voortvloeiende principes te houden. Dit betekent dat er sprake is van een adequaat beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Meer informatie kunt u vinden in de privacyverklaring van MailChimp. 

Verwerking persoonsgegevens op basis van de overeenkomst
Heat ’n Go BV verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten en om goederen en diensten bij u af te kunnen leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Heat ’n Go B.V. neemt géén geautomatiseerde besluitvorming over zaken die  gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s en -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Heat ’n Go B.V.) aan te pas komt.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Heat ’n Go B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens die wij gebruiken om te antwoorden op een bericht dat u aan ons heeft gestuurd middels ons contactformulier, via onze social media kanalen of per e-mail worden binnen 6 maanden na onze laatste correspondentie met u verwijderd. Daarnaast bewaren we uw gegevens enkel nog voor zover wet- of regelgeving dat vereist.

Indien u zich uitschrijft voor onze nieuwsbrief dan verwijderen wij uw gegevens binnen 1 maand na uitschrijfdatum uit Mailchimp.

Beveiligde verbinding 
Al het dataverkeer van heatngo.nl gaat over een beveiligde TLS verbinding, deze kunt u herkennen aan het (groene) slotje in de browserbalk. Heat ’n Go B.V. slaat webshop gerelateerde informatie op in een beveiligde database gehost in Nederland. We geven uw informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden.

Beveiligde verbinding - SSL certificaat

Rechten
U heeft te allen tijde het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

U heeft ook het recht op inzage van uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heeft u het recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u het recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen. Wij zullen uw verzoek binnen 2 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. U kunt het verzoek aan ons e-mailen via jwillemsen@heatngo.nl

Indien bovenstaande mogelijkheden niet voldoende worden geacht, behoudt u het recht op het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijzen we u graag door naar de website van Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen.
De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.
Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Disclaimer & Cookies
Hier leest u onze disclaimer en alles over ons cookie beleid.