Toegang tot en gebruik van de website van heatngo.nl is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van deze website betekent de volledige aanvaarding instemming met deze voorwaarden.

Wijzigingen van deze voorwaarden
De op deze website getoonde informatie wordt door ons met zorg samengesteld, doch
voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Wij verstrekken door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door ons worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. 

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw uitdrukkelijke toestemming nodig.

Overzicht cookies

Google Analytics
Deze website maakt gebruikt van Google Analytics cookies om ons inzicht te geven in het gedrag van onze website bezoekers zodat we onze website kunnen optimaliseren en verbeteren waar nodig. Dit doen we geheel anoniem, dat wil zeggen dat het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd en dat we hebben de optie ‘gegevens delen’ uitgezet. Ook maken we geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Intellectuele eigendomsrechten
Deze website is eigendom van Heat ’n Go B.V. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden, behoren toe aan Heat ’n Go B.V. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons mag de inhoud van de website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevens bestand.

Aansprakelijkheid
Heat ’n Go B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct dan wel indirect, die bezoekers c.q. gebruikers van deze website lijden als gevolg van het gebruik van informatie en/of diensten van de website en onjuistheden en/of onvolledigheden van de opgenomen informatie en tarieven.

Privacy
In ons privacybeleid vindt u meer informatie over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we uw persoonlijke gegevens verwerken.

Koppeling naar websites van derden 
Verwijzingen naar websites die niet door ons worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel wij uiterst selectief zijn ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door ons worden onderhouden wordt afgewezen.